ulasim as
Türkçe English
24,3°C
BASINDA KAYSERİ ULAŞIM
MEDYA / BASINDA KAYSERİ ULAŞIM

BİREYSEL HAK SAHİPLİLİĞİ YERİNE KURUMSALLAŞMA
18.1.2017 09:34:50
KTT: Sayın GÜNDOĞDU,  Kayseri’de ulaşım hizmetlerinde önemli değişim ve örnek alınabilecek sağlıkta dönüşümler yaşandı. Bu sürecin en başından en sonuna kadar içinde oldunuz. Sonuçta raylı sistem ile birlikte kentiçi toplu taşıma yapılanmasında örnek bir sistem ortaya çıkardınız. Bunun arkasından, ülke geneli farklı değişim ve dönüşüm söylemleri ortalıkta dolaşır oldu. Değişimi nasıl anlamamız gerekiyor?

GÜNDOĞDU: Değişim, oluşan koşulların sunduğu ihtiyacın karşılanması, oluşan koşulların sonunda kendini ikame edişini sağlayan ihtiyacın karşılanmasıdır. Değişim ihtiyacı her alanda karşımıza çıkıyor. Zamanı doğru okuma, beklentileri anlama ve ona göre sunduğumuz hizmeti, ürünü her alanda farklılaştırarak değişimi yakalamamız gerekiyor.Değişim, gelişim süreci sonucunda oluşursa, ortaya çıkarsa, mevcut duruma göre nitelik olarak fark oluşturmuşuz demektir. Daha güncel kavramlarla açarsak değişim inovasyon ile birleşirse, gelişim süreci ile gerçekleşirse amacına uygun sonuçlar ortaya çıkar. Bir başka ifade ile han aynı, yolcu aynı, sadece hancıyı değiştirmekle değişimin amacını yakalamamız mümkün değildir.Değişimi bir bütün olarak ele almalı ve eski duruma göre beklentileri karşılayacak fark oluşturmalıyız.Değişim zordur.Gereklidir.Dolayısıyla, evvela değişimin önündeki en önemli engel olan zihinsel değişimi gerçekleştirerek olayları bireysel anlayıştan, bireysel düşünceden, ben merkezli bakış açısından kurtararak ortak aklın, bilimin objektif bakış iklimine bırakmamız gerekiyor.  

KTT: Toplu taşıma alanında herkes değişim ve dönüşümden yana. Ama nasıl bir değişim ve dönüşüm konusunda anlayış farklı. Amaçlanana ulaşma noktasında olaya nasıl bakmalıyız?

GÜNDOĞDU: Toplu taşıma özelinde konuyu değerlendirdiğimizde herkes dönüşümün gerekliliğinde hemfikir. Fakat nasıl olması gerektiği konusunda ortaya çıkan net bir uygulama, bir model henüz yok.Dönüşüme kim liderlik yapacak?Özel sektörün rolü, katkısı ne olacak?Dönüşüm sürecinde veya sonrasında oluşacak durumla alakalı yasal koşullar oluşmamış.

KTT: Kamu otoritesi farklı ve tek yanlı bakarken dediğiniz düzenleme eksikliğinden özel taşımacı beklentisi de kendi algısıyla sınırlı. Herkes durumunu muhafaza noktasında ferdi. Peki sizce gerçek dönüşüm nasıl olmalı?

GÜNDOĞDU: Özel taşımacı karlılığını arttırmak veya en azından korumak istiyor. Elde etmiş olduğu hakların geleceğinden endişe ediyor. Haklarının korunmasını bekliyor. Daha yüksek standartlarda çalışma ortamı istiyor. Uygulanmış bir model olmadığından dönüşüm sonrasında ne olacağını kestiremiyor. Öncelikle, şunu kabul etmek gerekir ki gerçek bir dönüşümden bahsetmek için bireysel yapıya dayalı, bundan dolayı verimsiz olan toplu taşıma kurgusunu, anlayışını tamamen değiştirmeliyiz.Sorunun temeli burada yatıyor. Bunun dışında gerçekleştirilecek değişimin, kısmı faydaları dışında sistemi daha kalıcı hale getirmek gibi kalıcı zararları olacaktır. Dönüşüm sürdürülebilir bir alt yapı oluşturmuyorsa, beraberinde verimliliği getirmiyorsa hancının değişiminden öteye gitmeyeceği açıktır. 

KTT: Toplu taşımada toplu taşıma algısı anlayışı önemli. Buna alan- da yer alanların nasıl baktığı çok önemli. Kamu hizmeti olduğu anlayışı güzel ama bu sadece kamu otoritesinin bakışı olursa diğer unsuru özel taşımacı açısından farklı olursa nasıl olacak? 

GÜNDOĞDU: Burada en önemli nokta toplu taşımanın bir kamu hizmeti olduğu ve ticari mülahazalarla konuyu değerlendirmenin yanlış olacağının kabul edilmesidir.

KTT: Burada hizmetin (gelişmelerin getirdiği oluşum sonucu) iki aktörü var. Biri özel taşımacı diğeri işveren ve işletmecilik de yapabilen kamu otoritesi yerel yönetimler. Bunlar bu farklı konuma dayalı bireysellikleriyle ortak anlayışta buluşamıyor. Çünkü, öz sermayesini kullanan taraflardan özel taşımacı açısından, ticari düşünmeyi gerektiren durum gerekliliktir. Oysa diğer taraf olan üstelik bu noktada işletmeci de olan kamu açısından ise ticarilik gereksizdir. Çünkü, farklı kaynaklardan fasıl aktarmalarla harcama imkanına sahiptir. Bu da kaynak sorununa farklı bakışla uyumsuzluğu getirmiyor mu?

GÜNDOĞDU: Kamu açısından diğer kamu hizmetlerinde ticari kaygılar güdülmüyorsa, hizmet ön planda ise bu alanda da ticari bakışla düşünülmemelidir.Kamunun özel taşımacıyla birlikte “beraber sürdürülebilirliği” hiçbir zaman göz ardı etmemesi gerekiyor. Otorite tarafından kurulacak sistem, kendi kaynakları ile kendini idare edecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu da belirttiğiniz sorunu ortadan kaldırır. Bunun için toplu taşımayı finanse edecek, özel veya kamu olarak taşımacının yükünü azaltacak alternatif yöntemler ve kaynaklar için yasal ortam sağlanmalıdır.Toplu taşımada vergilendirme konu- su bu anlamda da ele alınmalı, dönüşüm sonucu ortaya çıkacak kurumsal yapının gelir paylaşımı konusunda doğru düzenlemeler yapılmalıdır. 

KTT: Doğru bir sistemin oluşturulabilmesi için ayrıntıları ele alan bir yasal düzenleme gerekliliğine değiniyorsunuz. Değişim ve dönüşüm kavramının da “araçların aletlerin hatta personel yada aktörlerin değiştirilmesi olarak anlaşılmamalı” diye uyarıyorsunuz?

GÜNDOĞDU: Sadece ülke genelinde toplu taşımanın ve taşımacıların dönüşümü için de aynen kentsel dönüşüm uygulamaları gibi toplu taşımada dönüşüm uygulamaları için yasal alt yapı oluşturulmalı diyorum ve ekliyorum; “Dönüşüm desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.”Her iki yapı arasında da benzerlikler bulunmaktadır.Kentsel dönüşüm, eskimiş olan yapı stokunun yenilenmesi, kentlerin yeni imar durumuna uygun hale getirilerek daha yaşanabilir, modern hale getirilmesi için yapılmaktadır. Bunun için de vergi, harç ve finansman desteği sağlanmaktadır. Toplu taşımada dönüşüm uygulaması da toplu taşımayı gelişen ve büyüyen kentlerin yeni durumuna uygun hale getirilmesi, verimliliği arttırarak sürdürülebilir, erişilebilir, hizmet kalitesi yüksek bir taşımacılık hizmeti vererek kentin refah seviyesini arttırmak için yapılmalı. Bunun alt yapısı, maddi temelleri esaslara bağlanmalıdır.Kanaatimce, bireysel hak sahipliği tabanlı taşımacılık sistemi, içinde, ciddi kalite ve güvenlik problemleri barındırmaktadır. Bu durum, en az kent güvenliği ve kentsel dönüşüm kadar önemlidir. O yüzden de, iyi bir alt yapı oluşturulmalıdır.


Diğer Haberler
KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 780959