ulasim as
Türkçe English
24,3°C
MAKALELER / YAYINLAR
MEDYA / MAKALELER - YAYINLAR

YAŞAM BOYU MALİYETLERİN KONTROLÜNDE LCC YAKLAŞIMI
Ülkemiz ticari hayatında önemli bir yer tutmuş olan "alırken kazanmak" kavramı günümüzde içerik olarak farklılaşsa da önemini daha da arttırmıştır. Malzeme bilimindeki gelişmeler ürünlerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları kaynak ve bakım giderlerinin belirlenmesini veya tahmin edilmesini mümkün hale getirmiştir. Gündelik hayatımızda dahi ürün seçimini kullanımdan kaynaklanacak giderlere göre yapmaktayız artık. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir ürünü elde etme maliyeti toplam sahip olma maliyetinin %30' u kadardır. Yüzde yetmişlik kısım işletme, bakım, yedek parça ve finans maliyetleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Buradan çıkarmamız gereken Sonuç: bir ürün veya bir sistem alırken, tesis ederken odaklanmamız gereken yer ilk kurulum maliyetinden ziyade kurulum sonrası, yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkacak giderler ve onların kestirilebilir olmasıdır.

Ürün geliştiricilerinin bir birleriyle olan rekabetleri, üstünlükleri yaşam boyu maliyetlerin minimize edilmesi yönündedir. Bu noktada, bir ürünün yaşam boyu bakım ve işletme maliyetlerinin kontrolünde LCC kavramı öne çıkmaktadır.
 
Bir ürünü alırken kazanmak kavramı en ucuz olanı almak değil toplam sahip olma maliyetlerini hesaba katarak en ekonomik olanı almak olarak düşünülmelidir. 2013 yılı Ağustos ayında Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle ekonomik olarak en uygun teklifin belirlenmesinde; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine izin verilmiştir. Dolayısıyla; yapım ve mal alım ihalelerinde toplam elde etme maliyetinin dikkate alınması, en uygun teklifin belirlenmesinde idarelere ciddi bir kazanç sağlayacak ve uzun vadede şu ana kadar bu noktada pek fazla dikkate alınmayan kaynak israfının önüne geçilmesine, azaltılmasına imkân verecektir.

Bu makalede LCC kavramı tanımı yapılarak LCC analizi ile yaşam döngüsü maliyetlerinin belirlenmesi işlenecektir. Sahadan alınan verilerle toplam elde etme maliyetleri etkisi örneklerle anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: LCC, Yaşam boyu,bakım, maliyet, ömür çevrimi, 
Diğer Makaleler
KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 780956