ulasim as
Türkçe English
24,3°C
MAKALELER / YAYINLAR
MEDYA / MAKALELER - YAYINLAR

RAYLI SİSTEMLERDE BAKIM YÖNETİMİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Bakım,bir ürünün veya sistemin belirli koşullar altında kendisinden beklenilen fonksiyonları en yüksek performansla yerine getirmesi için gerçekleştirilen yönetimsel ve teknik aktivitelerin, faaliyetlerin bütünüdür. Bakım faaliyetleri dört amaçiçin yapılmaktadır. Bunları; Maliyetleri düşürmek, hizmet kalitesini arttırmak,hizmeti sürekli kılmak, sistem ömrünü uzatmak şeklinde sıralayabiliriz. 

Raylı sistemlerhizmet kalitesinin, yolcu konforunun, yolcu ve sistem emniyetinin ön planaçıktığı sistemlerdir. Bu anlamda bakım, raylı sistemler için vazgeçilmez,hayati önem taşıyan unsurlardandır. Araştırmalar göstermiştir ki bakımgiderleri sistemin ömür çevrimi içinde toplam elde etme maliyetinin %20’siniteşkil etmektedir. Bakım giderlerin kontrol altına alınabilmesi için bakımfaaliyetlerinin planlı ve kestirilebiliyor olması gerekmektedir.

Bu makalede bakımuygulamaları, yönetimi hakkında bilgiler verilecek, bakım performansınınölçülmesi için göstergelerden bahsedilecektir.
Diğer Makaleler
KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 780954