ulasim as
Türkçe English
24,3°C
VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

Vizyonumuz

            2025 yılına kadar;  toplu taşıma kullanan kişi sayısını yüzde elli arttırmak ve kenti içi ulaşım
   sektöründe teknoloji ve hizmet sunumunda Türkiye'de akla gelen ilk kurum olmak.


Misyonumuz

               Topluma ve şehre değer katan sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunmak.


 Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak için, biz Kayseri Ulaşım AŞ. yöneticileri olarak; 

Çalışanlarımız ve halkımızın güvenliği konusunda sürekli çalışma yapmayı, riskleri azaltarak kazaların önüne geçmeyi,
Sürekli iyileştirme ile müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,
Çalışanlarımızın yetkinlik, verimlilik ve motivasyonlarını yükseltmeyi,
Kaynakları verimli kullanmayı ve çevresel etkileri azaltarak doğaya saygılı bir kurum olmayı,
Tüm faaliyetlerimizi kanunlara, mevzuata ve işletme kurallarına uygun olarak sürdürmeyi,
Müşteri ve çalışanlarımıza karşı tarafsız ve adil olmayı,
Değerlerimize bağlı kalmayı,
Yenilikçi faaliyetlerle üretilen bilgi, ürün ve hizmeti; ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmayı, sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almayı,
Çalışanlarımızın karar süreçlerine katılımını arttırmayı,
Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz,


 Enerji Politikamız

Kent içi toplu taşıma faaliyetleri yürütmekte olan Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin bütün çalışanları olarak;

Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

Konfordan ödün vermeden, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, tasarruf sağlamak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Tüketmekte olduğumuz enerjiyi verimli kullanma açısından yürürlükte olan yasal şartlara ve yükümlülüklere uymayı,

Çalışanlarımızı eğiterek ve sürekli iyileştirme unsurlarını kullanarak, firma genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ile enerji verimliliği hedefi ve enerji tasarrufu amacına uygun davranmayı,

Enerji yönetim sistemini mevcut kurumsal yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak geliştirmeyi,gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

Ürün veya hizmet alımı sırasında enerji verimliliğine uygun seçim yapmayı,

 Taahhüt ederiz.


Değerlerimiz 

İNSAN ODAKLILIK: 

Gerek çalışanlarımız gerekse yolcularımızı ve halkımızı bütün faaliyetlerimizde merkeze koyarak insana değer veren bir çalışma biçimi ve hizmet anlayışı benimsemekteyiz.

KALİTE: 

Yapılan her işin ve sunulan hizmetlerin her zaman en iyi seviyede ve memnuniyet oluşturacak kalitede olması temel prensiplerimizdendir.

ÇEVREYE SAYGI: 

Çevreyi gelecek nesillerimize aktaracağımız en önemli emanetimiz olarak görerek faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

SORUMLULUK: 

Halk için hizmet üretmenin gerektirdiği sorumluluğu daima üzerimizde hissetmekteyiz.

ŞEFFAFLIK: 

Tüm faaliyetleri yasalara ve her türlü mevzuat şartlarına uygun yürütmek ve hesap verebilir olmak en önemli ilkelerimizden biridir.

YENİLİKÇİLİK: 

Var olanla yetinmeyip, mevcut şartları ve sistemi bir adım daha öteye taşıyabilmek için çalışmak ve sürekli iyileştirmeyi, sürekli gelişimi hedeflemek çalışma sistemimizin önemli prensiplerindendir.
KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 530594