ulasim as
Türkçe English
24,3°C
YOLCULUK KURALLARI

1.İstasyonlarda yolcu girişleri, belirlenmiş olan noktalardan yapılır.Belirlenmiş noktalar haricinde istasyona giriş yapan yolculara 15 TAM BİLETBEDELİ ceza uygulanır. 

2. Serbestgeçiş kartına sahip yolcular ve görevli personel, güvenlik görevlilerine kartlarınıgöstermeden ücretli alana geçiş yapamazlar. 

3. Araçiçindeki “Acil Durdurma Kolu” nu ve “Araç İmdat Freni” ni gereksiz kullanmakyasaktır. Gereksiz kullanan yolculara 50 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

4. Şahıslaraözel kartların, bir başkası tarafından kullanıldığı tespit edilirse, KayseriBüyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar gereği;-İndirimliKartların yasak kullanımında; ilk tespitte 20 TAM BİLET, 2. tespitte 50 TAMBİLET bedeli tahsil edildikten sonra kart sahibine iade edilir. 3. yasakkullanımda ise karta 1 yıl süre ile el konulur.-ÜcretsizKartların yasak kullanımında; ilk tespitte 60 TAM BİLET, 2. tespitte 120 TAMBİLET bedeli tahsil edildikten sonra kart sahibine iade edilir. 3. yasakkullanımda ise karta 1 yıl süre ile el konulur. 

5. Araçkapılarının kapanmasını engelleyecek şekilde, kasıtlı olarak, kapı arasınaçeşitli maddeler sıkıştıran veya herhangi bir şekilde raylı sistem aracınınkalkışına engel olan yolculara 10 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

6.İstasyonlarda ve araçlarda yolculuk dışında; bekleme, saklanma ve uyuma gibiçeşitli amaçlarla bulunan yolculara 20 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

7. Araçlardave istasyonlarda satış, tanıtım, dilencilik gibi faaliyetlerde bulunmak veşans/talih oyunları oynamak yasaktır. Bu tür faaliyetleri gerçekleştirenyolculara 20 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

8.İstasyonlarda ve araçlarda izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile izinverilen yerler hariç; hiç kimse el ilanı, duvar afişi vb. asamaz, dağıtamaz. Butür faaliyetleri gerçekleştiren yolculara 20 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

9. Dışarıdanaraçlara asılmak, iki vagon arasından geçmek, iki vagonun birbirine bağlandığıbölümde oturmak ve yolculuk yapmak yasaktır. Bu tarz davranışlarda bulunanyolculara 40 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

10. 6 (altı) yaşındanbüyük çocuk yolcular ücrete tabidir. 

11. Raylısisteme ait ekipmanlara (yürüyen merdiven, aydınlatma vs.) acil durumlardışında müdahale eden yolculara 10 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

12. Alkol,uyuşturucu vb. maddeler kullanmış olup çevreye rahatsızlık veren kişileristasyonlara alınmaz; herhangi bir şekilde giriş yapmış kişiler ise, kullandığıbilet iade edilmeksizin dışarı çıkarılır. 

13. GüvenlikGörevlileri, şüpheli şahıs ve paketleri el dedektörü ve göz ile kontrol etmeyetkisine sahiptir. Buna karşı çıkan yolcular istasyonlara ve raylı sistemaraçlarına alınmaz. Direnen yolcular genel kolluk kuvvetlerine teslim edilir. 

14. “GİRİLMEZ”uyarısı bulunan alanlara giriş yapan yolculara 20 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

15.İstasyonlarda ve araçlarda, yasa dışı toplu gösteri, propaganda vb.faaliyetlerde bulunan yolculara 20 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

16. GörmeEngelli yolculara refakat eden kılavuz köpekler, küçük kafes hayvanları vb.hariç, istasyonlara ve araçlara hiçbir hayvan alınmaz: (Serbest kaldığındayolculara zarar ver ehirli vs. hayvanlar ile kümes hayvanları kafeslerde deolsa alınmazlar.) 

17. İstasyonve araçlarda, merdivenlerde, asansörlerde, servis hattında ve “Sigara İçilmez”uyarısı olan tüm kamuya ait alanlarda alkollü içki ve tütün mamulleri kullanmakyasaktır. 

18. Araçlardabüyük boy bisiklet ile seyahat etmek isteyen yolcularımız, yoğun saatlerde(07.00-10.00 / 16.00-20.00) 32x82x65 cm ölçülerinde katlanabilir bisikletlerinikılıf ya da çanta içerisinde taşımak şartıyla seyahat edebilirler. Yoğunsaatler dışında (10.00 -16.00 / 20.00’dan sonra) ise büyük boy katlanılmayanbisikletler ile seyahat edebilirler. 

19. Ağırlığı30 kg’dan fazla veya ölçüleri 120x50x60 cm’den büyük eşyalarla seyahat etmekisteyen yolcularımız; yoğun saatlerde (07.00-10.00 - 16:00-20:00) raylı sistemaraçlarında seyahat edemezler. Yoğun saatler dışındaki seyahatlerinde iseeşyaları için ayrıca 1 geçiş bedeli ödemeleri zorunludur. 

20.İstasyonlara ve araçlara patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, zehirli gaz vb. ihtivaeden maddelerle girilemez, girildiği tespit edildiğinde ise; yolcu, kullandığıbilet iade edilmeksizin araç ve istasyondan çıkarılır. 

21. İstasyonve araçlarda bir yolcu için ayrılmış oturma alanından fazla alan işgaledilemez. 

22. Raylısistem hattı sınırları içerisinde istasyon ve araçlarda izin belgesi olmadan,kamera ve fotoğraf makinesi ile çekim, anket veya röportaj yapılmaz, sosyalveya ticari faaliyetlerde bulunulamaz. 

23. Engelli,yaşlı, hamile veya bebekli yolculara, iniş ve binişlerde öncelik tanınır. 

24. İstasyonve araçlarda kay-kay, bisiklet, paten ve benzeri araçları kullanmak (bebekarabaları ve taşıma amaçlı araçlar hariç) yasaktır. Bu tür araçlarıkullananlara 10 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

25. İstasyonve araçlarda yolcuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, tartışmakve kavga etmek yasaktır. Bu tarz davranışlarda bulunanlar genel kollukkuvvetlerine teslim edilir. 

26. İstasyonve araçlarda, acil durum gibi çeşitli sebepler neticesinde, yetkililerinbelirlemiş olduğu yazılı, sözlü ve anonslarla ifade edilmiş talimatlara uymakzorunludur; zorluk çıkaran yolculara 40 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

27. Görevlipersonel ve yolcuları kışkırtmak ve tahrik etmek yasaktır. Bu tarz davranışlardabulunan yolculara 20 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır.
KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 704398