ulasim as
Türkçe English
24,3°C
YOLCULUK KURALLARI

1. İstasyonlara yolcu girişleri sadece belirlenen noktalardanyapılır. Belirlenen noktalar haricinde istasyona giriş yapan yolculara 15 tambilet bedeli ceza uygulanır. 

2. Serbest geçiş kartına sahip yolcu ve görevli personelgüvenlik görevlilerine kartlarını göstermeden ücretli alana geçişyapamazlar.  

3. Araç içindeki “Acil Durdurma Kolu” nu ve “Araçİmdat Freni” ni gereksiz kullanmak yasaktır. Gereksiz kullanan yolculara 50 TAMBİLET bedeli ceza uygulanır. 

4. Şahıslara özel kartların bir başkası tarafındankullanıldığı tespit edilirse; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almışolduğu karar gereği ilk tespitte 20 TAM BİLET bedeli ceza kesilir. Kesilen cezatahsil edildikten sonra kart sahibine iade edilir. İkinci tespitte 120 TAMBİLET bedeli tahsil edildikten sonra kart sahibine iade edilir. Üçüncü yasak kullanımıntespitinden sonra ise karta 1 yıl süre ile el konulur.

5. Araç kapılarının kapanmasını engelleyecek şekilde,kasıtlı olarak kapı arasına çeşitli maddeler sıkıştıran veya herhangi birşekilde raylı sistem aracının kalkışına engel olan yolculara 10 TAM BİLETBEDELİ ceza uygulanır. 

6. İstasyonlarda ve araçlarda yolculuk dışında;bekleme, saklanma ve uyuma gibi çeşitli amaçlarla bulunan yolculara 20 TAMBİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

7. Araçlarda ve istasyonlarda satış, tanıtım,dilencilik gibi faaliyetlerde bulunmak ve şans oyunları oynamak yasaktır. Butür faaliyetleri gerçekleştiren yolculara 20 TAM BİLET BEDELİ cezauygulanır. 

8.İstasyonlarda ve araçlarda izin verilen kişi, kurumve kuruluşlar ile izin verilen yerler hariç hiç kimse el ilanı, duvar afişi vb.materyaller asamaz ve dağıtamaz. Bu tür faaliyetleri gerçekleştiren yolculara20 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

9. Dışarıdan araçların üzerine asılmak, iki vagonarasından geçmek, iki vagonun birbirine bağlandığı bölümde oturmak ve yolculukyapmak yasaktır. Bu tarz davranışlarda bulunan yolculara 40 TAM BİLET BEDELİceza uygulanır. 

10. 6 yaşından büyük çocuk yolcular ücretetabidir. 

11. Raylı sisteme ait ekipmanlara (yürüyen merdiven,aydınlatma vs.) acil durumlar dışında müdahale eden yolculara 10 TAM BİLETBEDELİ ceza uygulanır.  

12. Alkol, uyuşturucu vb. maddeler kullanmış olupçevreye rahatsızlık veren kişiler istasyonlara alınmaz, bir şekilde istasyonagiriş yapmış kişiler ise kullandığı biletin iadesi yapılmaksızın dışarıçıkarılır.  

13. Güvenlik görevlileri şüpheli şahıs ve paketleri eldedektörü ve göz ile kontrol etme yetkisine sahiptir. Buna karşı çıkan yolcularistasyonlara ve raylı sistem araçlarına alınmaz. Direnen yolcular genel kollukkuvvetlerine teslim edilir. 

14. “GİRİLMEZ” uyarısıbulunan alanlara giriş yapan yolculara 20 TAM BİLET BEDELİ cezauygulanır. 

15.İstasyonlarda ve araçlarda, yasa dışı toplugösteri, propaganda vb.faaliyetlerde bulunan yolculara 20 TAM BİLET BEDELİ cezauygulanır. 

16.Görme engelli yolculara refakat eden kılavuzköpekler, tasmalı ve kucakta taşınma şartıyla süs köpekleri, küçük kafeshayvanları haricinde istasyon ve araçlara hiçbir hayvan alınamaz. 

17. İstasyon ve araçlarda, merdivenlerde,asansörlerde, servis hattında “Sigara İçilmez” uyarısı olan tüm kamuya aitalanlarda alkollü içki ve tütün mamulleri kullanmak yasaktır. 

18. Büyük boy bisiklet ile seyahat etmek isteyenyolcular; yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatler (07:00-10:00 ve 16:00-20:00)dışında bisikletleriyle seyahat edebilirler. Seyahat için ayrı bir ücretalınmamaktadır.

19. Ağırlığı 30 kg’dan fazlaveya ölçüleri 120x50x60 cm’den büyük eşyalarla seyahat etmek isteyenyolcularımız yoğun saatlerde (07.00-10.00 - 16:00-20:00) raylı sistem araçlarındaseyahat edemezler. Yoğun saatler dışındaki seyahatlerinde ise eşyaları içinayrıca 1 geçiş bedeli ödemeleri zorunludur. 

20. İstasyonlara ve araçlara patlayıcı, yanıcı,parlayıcı, zehirli gaz vb. ihtiva eden maddelerle girilemez, girildiği tespitedildiğinde ise yolcu; kullandığı bilet iade edilmeksizin araç ve istasyondançıkarılır. 

21. İstasyon ve araçlarda bir yolcu için ayrılmışoturma alanından fazla alan işgal edilemez. 

22. Raylı sistem hattı sınırları içerisinde istasyonve araçlarda izin belgesi olmadan kamera ve fotoğraf makinesi ile çekim, anketveya röportaj yapılamaz, sosyal veya ticari faaliyetlerde bulunulamaz. 

23. Engelli, yaşlı, hamile veya bebekli yolculara,iniş ve binişlerde öncelik tanınır. 

24. İstasyon ve araçlarda kay-kay, bisiklet, paten vebenzeri araçları kullanmak (bebek arabaları ve taşıma amaçlı araçlar hariç)yasaktır. Bu tür araçları kullananlara 10 TAM BİLET BEDELİ cezauygulanır.  

25. İstasyon ve araçlarda yolcuları rahatsız edecekşekilde yüksek sesle konuşmak, tartışmak ve kavga etmek yasaktır. Bu tarzdavranışlarda bulunanlar genel kolluk kuvvetlerine teslim edilir. 

26. İstasyon ve araçlarda acil durum gibi çeşitlisebepler neticesinde yetkililerin belirlemiş olduğu yazılı, sözlü ve anonslarlaaçıklamış olduğu talimatlara uymak zorunludur. Zorluk çıkaran yolculara 40 TAMBİLET BEDELİ ceza uygulanır. 

27. Görevli personelve yolcuları kışkırtmak ve tahrik etmek yasaktır. Bu tarz davranışlarda bulunanyolculara 20 TAM BİLET BEDELİ ceza uygulanır.

 

KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 780074