153
KURUMSAL
Kayseri Ulaşım A.Ş / KURUMSAL
VİZYON, MİSYON, POLİTİKALAR VE TEMEL DEĞERLER

Vizyonumuz


2025 yılına kadar;  toplu taşıma kullanan kişi sayısını yüzde elli arttırmak ve kenti içi ulaşım sektöründe teknoloji ve hizmet sunumunda Türkiye'de akla gelen ilk kurum olmak.


Misyonumuz

Topluma ve şehre değer katan sürdürülebilir bir ulaşım hizmeti sunmak.


Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak için Kayseri Ulaşım A.Ş. Yöneticileri olarak;

 • Çalışanlarımız ve halkımızın güvenliği konusunda sürekli çalışma yapmayı, riskleri azaltarak kazaların önüne geçmeyi,
 • Çevre ve İş Sağlığı yönünden risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,
 • Çevre Mevzuatı Uygunluk Yükümlülüklerini ve Çevre Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmeyi,
 • Sürekli iyileştirme ile müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,
 • Çalışanlarımızın yetkinlik, verimlilik ve motivasyonlarını yükseltmeyi,
 • Kaynakları verimli kullanmayı ve çevresel etkileri azaltarak doğaya saygılı bir kurum olmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi kanunlara, mevzuata ve işletme kurallarına uygun olarak sürdürmeyi,
 • Müşteri ve çalışanlarımıza karşı tarafsız ve adil olmayı,
 • Değerlerimize bağlı kalmayı,
 • Yenilikçi faaliyetlerle üretilen bilgi, ürün ve hizmeti; ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmayı, sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almayı,
 • Tüm çalışanlara bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi, çalışanlarımızın karar süreçlerine katılımını arttırmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Kuruluşun Bağlamı ve amaçları ile ilgili risk ve fırsatları belirleyen ve gerekli aksiyon planını hazırlayarak uygulamayı,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin tüm süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

taahhüt ediyoruz.


Enerji Politikamız

 • Kent içi toplu taşıma faaliyetleri yürütmekte olan Kayseri Ulaşım AŞ’nin bütün çalışanları olarak;
 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Konfordan ödün vermeden, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, tasarruf sağlamak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Tüketmekte olduğumuz enerjiyi verimli kullanma açısından yürürlükte olan yasal şartlara ve yükümlülüklere uymayı,
 • Çalışanlarımızı eğiterek ve sürekli iyileştirme unsurlarını kullanarak, firma genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ile enerji verimliliği hedefi ve enerji tasarrufu amacına uygun davranmayı,
 • Enerji yönetim sistemini mevcut kurumsal yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak geliştirmeyi, gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Ürün veya hizmet alımı sırasında enerji verimliliğine uygun seçim yapmayı

taahhüt ederiz.

 

Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Politikamız

Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak sürekli iyileştirme ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesine hizmet etmek amacı ile müşteri talep ve şikayetlerini yasalara ve müşteri koşullarına uygun olarak, gizlilik prensibi doğrultusunda, müşteri odaklı bakış açısı ile tarafsız ve adil bir şekilde en kısa sürede değerlendirmekteyiz. Müşteri şikâyetlerini ele alış biçimimiz anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir ve ilgili herkesin bilgisine açıktır.

 

Sera Gazı Yönetim Sistemi Politikamız

Kent içi toplu taşıma faaliyetleri yürütmekte olan Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak politikamız;

 • Sera gazı emisyonlarının çevreye olan zararının belirlenmesi, iklim değişikliğinde oynadığı rolü ve sektörde yarattığı etkiye dikkat çekmek,
 • Sera gazı emisyon kaynaklarını kontrol ederek, öncelikle lokal bazda, daha sonra global seviyede yarattığı etkiyi azaltmak,
 • Kullanılan araç ve ekipmanlarda çevre dostu, düşük karbon emisyonlu olanların seçilmesine özen göstermek,
 • Enerji verimliliğine yönelik projeler geliştirmek, yenilenebilir enerjinin kullanılmasına öncelik vermek,
 • Sera gazı yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uymak,
 • Sera gazı oluşumuna neden olabilecek faaliyetleri kontrol altında tutarak, çevreye verilecek zararları azaltmak,
 • Sürekli iyileştirme kapsamında düzenlenecek eğitimler ile çalışan/tedarikçi ve paydaşların enerji ve doğal kaynak tüketimlerini azaltmaktır.

Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişilebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı,

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Kayseri Ulaşım olarak, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

 

taahhüt eder.

 

DEĞERLERİMİZ 


Geniş Düşünmek

 • Çalışanlarımız, tüm faaliyetlerini kurumumuzun vizyon, misyon ve değerlerini dikkate alarak yürütür.
 • Her kademedeki çalışanımız, kurumun yapısını bir bütün olarak değerlendirip çalışmalarını yürütür.

Şeffaf Olmak

 • Çalışanlarımızdan, işletme içerisinde ya da işletme dışındaki yürütmüş oldukları işletme ile alakalı tüm faaliyetlerin açık ve anlaşılabilir olmasını istemekteyiz.
 • Kurumumuz tüm faaliyetlerini açık ve anlaşılır şekilde yürütür. Bilginin ilgililer tarafından ulaşılabilir, anlaşılabilir olmasını sağlar.

Mükemmeli Aramak

 • Kalitede, hizmette, tedarikçi ilişkilerimizde mevcut durumumuzu daha iyiye götürmek için çalışmalar gerçekleştirir, mükemmeli aramayı prensip ediniriz.
 • Kurumumuzda yapılan tüm çalışmalarda sürekli iyileştirme ana hedefimizdir.
 • Çalışanlarımız, yaptıkları işleri sürekli iyileştirerek ve kendilerini sürekli geliştirerek mükemmeli arar. 

İnsan Odaklı Olmak

 • Çalışmalarımızın kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli işletmemize çekip; çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve yeteneğinden azami derecede faydalanarak kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar oluşturmak temel hedeflerimizdir.
 • Müşterilerimize değer katarak beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Birlikte Daha İyiyi Yapmak

 • Müşteri, çalışan ve paydaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaların tamamının, birlikte çalışmalarımızın meyvesi olduğunu bilincini geliştiririz.
 • Personelimiz; birlikte daha iyinin yapılacağını bilir ve sürekli işbirliği olanakları arar.

Sorumluluk Sahibi Olmak

 • Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız bu günlerin bizlere emanet, yarının çocuklarına miras olduğu bilinci ile kaynakları verimli kullanır, çevreyi korur ve hesap verileceğine inanır.

 

  
Destek hattı
Bizi takip edin!        
Web tasarım firmaları
© Copyright 2017 | Tüm hakları saklıdır. Web tasarım Medyatör