ulasim as
Türkçe English
24,3°C
VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

Vizyonumuz

    2025 yılına kadar; toplu taşıma kullanan kişi sayısını yüzde elli arttırmak ve kent içi ulaşım sektöründe teknoloji ve hizmet sunumunda Türkiye'de akla gelen ilk kurum olmak.


Misyonumuz

Topluma ve şehre değer katan sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunmak.

Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak için, biz Kayseri Ulaşım AŞ. yöneticileri olarak; 

 • Çalışanlarımız ve halkımızın güvenliği konusunda sürekli çalışma yapmayı, riskleri azaltarak kazaların önüne geçmeyi,
 • Sürekli iyileştirme ile müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,
 • Çalışanlarımızın yetkinlik, verimlilik ve motivasyonlarını yükseltmeyi,
 • Kaynakları verimli kullanmayı ve çevresel etkileri azaltarak doğaya saygılı bir kurum olmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi kanunlara, mevzuata ve işletme kurallarına uygun olarak sürdürmeyi,
 • Müşteri ve çalışanlarımıza karşı tarafsız ve adil olmayı,
 • Değerlerimize bağlı kalmayı,
 • Yenilikçi faaliyetlerle üretilen bilgi, ürün ve hizmeti; ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmayı, sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almayı,
 • Çalışanlarımızın karar süreçlerine katılımını arttırmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.


Enerji Politikamız

Kent içi toplu taşıma faaliyetleri yürütmekte olan Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin bütün çalışanları olarak;

 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Konfordan ödün vermeden, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, tasarruf sağlamak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Tüketmekte olduğumuz enerjiyi verimli kullanma açısından yürürlükte olan yasal şartlara ve yükümlülüklere uymayı,
 • Çalışanlarımızı eğiterek ve sürekli iyileştirme unsurlarını kullanarak, firma genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ile enerji verimliliği hedefi ve enerji tasarrufu amacına uygun davranmayı,
 • Enerji yönetim sistemini mevcut kurumsal yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak geliştirmeyi,gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Ürün veya hizmet alımı sırasında enerji verimliliğine uygun seçim yapmayı,
Taahhüt ederiz.DEĞERLERİMİZ


Geniş Düşünmek 
 • Çalışanlarımız,tüm faaliyetlerini kurumumuzun vizyon,misyon ve değerlerini dikkate alarak yürütür.
 • Her kademedeki çalışanımız, kurumun yapısını bir bütün olarak değerlendirip çalışmalarını yürütür.

Şeffaf Olmak
 • Çalışanlarımızdan, işletme içerisinde ya da işletme dışındaki yürütmüş oldukları işletme ile alakalı tüm faaliyetlerin açık ve anlaşılabilir olmasını istemekteyiz.
 • Kurumumuz, tüm faaliyetlerini açık ve anlaşılır şekilde yürütür. Bilginin ilgililer tarafından ulaşılabilir, anlaşılabilir olmasını sağlar. 

Mükemmeli Aramak
 • Kalitede, hizmette, tedarikçi ilişkilerimizde mevcut durumumuzu daha iyiye götürmek için çalışmalar gerçekleştirir, mükemmeli aramayı prensip ediniriz.
 • Kurumumuzda yapılan tüm çalışmalarda sürekli iyileştirme ana hedefimizdir.
 • Çalışanlarımız, yaptıkları işleri sürekli iyileştirerek ve kendilerini sürekli geliştirerek mükemmeli arar.


İnsan Odaklı Olmak
 • Çalışmalarımızın kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli işletmemize çekip; çalışanlarımızın bilgi,deneyim ve yeteneğinden azamı derecede faydalanarak kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar oluşturmak temel hedeflerimizdir.
 • Müşterilerimize değer katarak beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. 


Birlikte Daha İyiyi Yapmak
 • Müşteri, çalışan ve paydaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaların tamamının, birlikte çalışmalarımızın meyvesi olduğunu bilincini geliştiririz.
 • Personelimiz, birlikte daha iyinin yapılacağını bilir ve sürekli işbirliği olanakları arar.


Sorumluluk Sahibi Olmak
 • Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, bu günlerin,bizlere emanet, yarının çocuklarına miras olduğu bilinci ile kaynakları verimli kullanır, çevreyi korur, hesap verileceğine inanır.
KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 780996